LAINAUSSÄÄNNÖT

LAINAUSSÄÄNNÖT – KAAKON TAIDELAINAAMO

 

  1. Tällä sopimuksella lainaaja sitoutuu noudattamaan taidelainaamon sääntöjä. Sopimusta tehtäessä asiakkaan on todistettava henkilöllisyytensä voimassa olevalla henkilöllisyystodistuksella. Lainattaessa yli 2000 euron arvoista teosta lainaajan luottotiedot tarkastetaan. Lainaaja on velvollinen ilmoittamaan Taidelainaamoon täydelliset yhteystietonsa sekä niiden muutokset.

 

  1. Vuokralleantaja on vuokrasopimuksessa mainittu taiteilija, jonka nimiin ja lukuun Etelä-Karjalan Taiteilijaseura ry:n / Kotkan Taiteilijaseura ry:n / KOUTA – Kouvolan taiteilijaseura ry:n Taidelainaamo tekee vuokrasopimuksen.

 

  1. Lainausmaksu määräytyy teoksen hinnan mukaan:

Teoksen hinta €,  Lainausmaksu € / kk

50 – 500 €,  20 €

501 – 750 €,  30 €

751 – 1000 €,  40 €

1001 – 1500 €,  50 €

1501 – 2000€,  60 €

2001 – 3000€,  100 €

yli 3000€ sopimuksen mukaan

 

  1. Taideteosten myyntihinnat ja kuukausivuokrat sisältävät arvonlisäveroa vuokralleantavan taiteilijan veroaseman mukaan.

 

  1. Teoksille tehdään kuntotarkistus ennen lainausta, mahdolliset viat kirjataan lainaussopimukseen ennen teoksen luovuttamista asiakkaalle.

 

  1. Minimilaina-aika on yksi kuukausi. Vuokrasopimus on voimassa toistaiseksi ja vuokranmaksukausi on yksi (1) kuukausi. Vuokraajalla on aina oikeus taideteoksen lunastukseen kesken vuokra-ajan. Teoksen voi lunastaa omakseen maksamalla kuukausivuokraa, kunnes kokonaishinta on suoritettu. Jos lainaaja haluaa ostaa teoksen kesken laina-ajan, niin jo suoritetut maksut otetaan huomioon lyhennettynä teoksen hinnasta. Teoksen voi ostaa ilman lainaustakin. Taidelainaamo ilmoittaa taiteilijalle teoksen lunastaneen asiakkaan nimen.

 

  1. Kuukausivuokran eräpäivä on sama kuin taideteoksen vuokrauspäivä ja se maksetaan kultakin kuukaudelta etukäteen. Ensimmäinen kuukausivuokra maksetaan käteisellä/maksukortilla samalla kun lainaussopimus allekirjoitetaan. Seuraavat erät maksetaan taidelainaamon tilille.

 

  1. Kuukausivuokrista ei lähetetä erikseen laskuja. Maksukehotuksesta peritään kuluina viisi (5) euroa ja lisäksi mahdollisista perintätoimista aiheutuneet kulut. Taidelainaamolla on myös oikeus ottaa lainauksen kohde takaisin, kun maksamatta on useampia eriä.

 

  1. Asiakkaan on mahdollista maksaa kerralla useampia kuukausieriä. Mikäli asiakas on maksanut etukäteen kuukausieriä niitä ei hyvitetä asiakkaalle jos hän palauttaa teoksen ennen lainausajan loppua. Teoksen omistusoikeus siirtyy vuokraajalle, kun teos on maksettu kokonaisuudessaan. Taidelainaamo lähettää asiakkaalle omistustodistuksen kun teos on maksettu.

 

  1. Palautuksen yhteydessä teoksen kunto tarkastetaan. Lainaaja on velvollinen korvaamaan laina-aikana teokselle tai kehyksille aiheutuneet vahingot. Taidelainaamon vakuutus ei kata teoksen laina-aikaa. Teokselle aiheutuneen vahingon suuruuden määrittää teoksen tehnyt taiteilija.