Lainaamo-ohjeet taiteilijoille

TAIDELAINAAMON JÄSENEKSI HAKEMINEN

Taidelainaamon jäseneksi voi hakea Etelä-Karjalan Taiteilijaseura ry:n, Kotkan Taiteilijaseura ry:n, KOUTA – Kouvolan taiteilijaseuran ja Korutaideyhdistyksen Kaakkois-Suomen alueella toimivat jäsenet.

Jokaisen taidelainaamon kautta töitään välittävän tulee maksaa valitsemalleen Kaakon taidelainaamon taiteilijaseuralle liittymismaksuna 100 euroa tai vaihtoehtoisesti lahjoittaa yksi (1) teos. Liittymisestä tehdään kirjallinen sopimus, joka siirtää lahjoitetun teoksen omistusoikeuden taiteilijan valitseman Kaakon taidelainaamon taiteilijaseuralle.

Taidelainaamon liittymismaksun suorittanut taiteilija voi tuoda työnsä kaikkiin Kaakon taidelainaamoihin lainattavaksi ja myytäväksi asiakkaille. Taiteilija ja Kaakon taidelainaamo tekevät teoksen luovuttamisesta kirjallisen sopimuksen, jonka liitteenä tämä asiakirja toimii.

LAINATTAVAKSI JÄTETTÄVIEN TEOSTEN MÄÄRÄ

Taiteilijalla voi olla yhdessä taidelainaamossa kerrallaan yhteensä kuusi (6) ripustusvalmista teosta, joista enintään 1-2 isokokoista (max. koot vaihtelevat lainaamoittain). Lainatun teoksen tilalle saa tuoda uuden, mikäli teoksesta on etukäteen täytetty taidelainaamosopimus varateoksesta. Niiden lisäksi taiteilijalla voi olla taidelainaamossa kohtuullinen määrä kehystämättömiä vedoksia tai piirroksia, jotka ovat ainoastaan myytävänä.

Taidelainaamon teokset ja teostiedot ovat näkyvissä lainaamon internet-sivuilla, mikäli Taiteilija on toimittanut teoskuvat Taidelainaamolle.

Taiteilija jättää teoksen ripustusvalmiina sekä ripustustiedoin varustettuna. Teosten ripustusominaisuuksien tulee olla turvallisia ja kestäviä. Vedokset tuodaan taustapahviin kiinnitettynä ja sellofaanilla suojattuna. Teoksesta tulee ilmoittaa Taidelainaamosopimuksessa pyydetyt tiedot. Myyntihinnassa tulee huomioida taidelainaamon perimä 30% provisio (ALV 0%), välitysteosten kohdalla provisio on 20% (ALV 0%). Myyntihinnassa tulee huomioida myös taiteilijan mahdollinen oma ALV.

Kun teos on taidelainaamon välitettävänä, taiteilija ei voi käyttää teosta muihin tarkoituksiin. Taiteilija voi ottaa teoksen pois taidelainaamosta, jos teos on vapaana. Teoksen poistamisesta tulee sopia ensiksi ko. taiteilijaseuran edustajan kanssa ja sen jälkeen siitä tehdään kirjallinen sopimus ja teos poistetaan taidelainaamon valikoimasta ja rekisteristä.

Taideteoksen ollessa taidelainaamon välitettävänä taidelainaamo voi käyttää itse teosta tai sen kuvaa taidelainaamon viestintä- ja markkinointitarkoituksessa ilman korvausta. Markkinointiin ja viestintään kuuluvat esimerkiksi erilaiset ilmoitukset, uutiskirjeet, tiedotteet, pop up -taidelainaamot tai muut väliaikaiset tapahtumat taidelainaamon ulkopuolella, jotka kertovat tai markkinoivat taidelainaamoa.

Asiakas voi ostaa tai lainata vapaana olevan teoksen. Teoksien minimilaina-aika on yksi (1) kuukausi. Asiakas voi lunastaa teoksen omakseen maksamalla kuukausihintaista lainamaksua, kunnes kokonaishinta on suoritettu, tai maksamalla teoksen myyntihinnan ja aiemmin maksamiensa lainausmaksujen erotuksen, siten että kokonaissumma vastaa teoksen myyntihintaa. Taidelainaamo toimittaa asiakkaalle teoksesta omistustodistuksen.

Teoksen lainausmaksu määräytyy seuraavasti:

Teoksen hinta € Lainausmaksu € / kk
50 – 500 €: kuukausimaksu 20€
501 – 750 €: kuukausimaksu 30€
751 – 1000 €: kuukausimaksu 40€
1001 – 1500 €: kuukausimaksu 50€
1501 – 2000 €: kuukausimaksu 60€
3000 €: kuukausimaksu 100€
yli 3000 €: kuukausimaksu sopimuksen mukaan

LAINAUSMAKSUJEN TILITTÄMINEN TAITEILIJALLE

Lainausmaksut tilitetään taiteilijalle kaksi kertaa vuodessa 15.6. ja 15.12. Ostotilanteessa tilitys tapahtuu heti kun ostaja on maksanut teoksen. Taidelainaamo perii omina kuluinaan 30% lainaamossa fyysisesti sijaitsevien ja 20% nettisivuilla välityksessä olevista teosten (ALV 0%) lainausmaksusta tai myyntihinnasta. Provisio lasketaan teoksen kokonaishinnasta. Taiteilija säilyttää omistusoikeuden taideteokseen, kunnes myyntihinta on kokonaan maksettu. Pyynnöstä taiteilijalle toimitetaan hänen teoksiaan lunastaneiden asiakkaiden yhteystiedot. Kun taideteos on maksettu kokonaan, taiteilijalle
toimitetaan pyynnöstä teoksen lunastustodistus, josta käy ilmi teoksen uusi omistaja.

Lainaaja on velvollinen korvaamaan laina-aikana teokselle aiheutuneet mahdolliset vahingot. Taidelainaamon vakuutus ei kata laina-aikaa, vaan ainoastaan ajan jolloin teos on fyysisesti taidelainaamon tiloissa vapaana lainattavaksi. Taidelainaamo ei korvaa teokselle tai kehyksille tapahtunutta kulumaa vaan teoksen, kehyksen rikkoutumisen tai vahingoittumisen. Taidelainaamo ei myöskään korvaa kuljetuksien aikana tapahtuneita vaurioita. Mikäli teos vahingoittuu laina-aikana, taiteilija vastaa vahingon rahallisen arvon arvioimisesta.

Lainaamon kokoelmien esillepanosta vastaa Kaakon taidelainaamon taiteilijaseurat. Ripustusta vaihdellaan säännöllisesti. Taiteilija vastaa teosten kuljettamisesta lainaamoihin (pois lukien lainaamojen järjestämät yhteiskuljetukset), sekä kuljetuksista taiteilijan omiin varastoihin. Taiteilijan tulee vaihtaa taidelainaamossa esillä olevia teoksia säännöllisesti, suositus on, että teos ei olisi taidelainaamossa esillä kahta (2) vuotta pitempää aikaa. Taidelainaamoilla ei ole varastotiloja.

 LOMAKKEET

KAIKKI: Taidelainaamon yleiset säännöt taiteilijalle

KAIKKI: lainaamopimuksen 2. sivu – lainaamosopimuksen 2.sivu

KAIKKI: teoksen palautussopimus – teos_palautus

KOTKA: lainaamosopimus – taidelainaamosopimus Kotka

KOTKA: välityssopimus – välityssopimus_kotka

LAPPEENRANTA: lainaamosopimus – taidelainaamosopimus Lappeenranta

 

 

TEKIJÄT-TIETOKANTA

Lainaamon nettisivujen alta löytyy myös Tekijät-tietokanta http://www.e-ktaidelainaamo.fi/tekijat/. Tietokannan tarkoituksena on koota yhteen kuvataiteen ammattilaisia ja heidän tarjoamiaan palveluja jotta ne olisivat helpommin asiakkaiden löydettävissä.

Mikäli sinulla ei vielä ole profiilia ja haluat sellaisen luoda, niin nyt se järjestyy. Profiilin mallia voi ottaa sivustolla jo olevista profiileista. Profiiliin merkitään ammatillinen koulutus, kotipaikkakunta, syntymävuosi, halutut yhteystiedot (nettisivut, puhelin, some, sähköposti), kielitaito sekä kuvaus toiminnasta ja palveluista joita tarjoaa. Sivustolla osaaminen on jaettu kategorioihin, esimerkiksi tilaustyöt, opetustyö, työpajat tai suunnittelu (muita vaihtoehtoja löytyy Tekijät-sivuston INFO-osiosta). Lisäksi profiiliin voi lisätä maksimissaan kolme teoskuvaa tai muuta kuvallista työnäytettä.

Saat profiilin luotua lähettämällä haluamasi tiedot lainaamon sähköpostiin. Mikäli toivot apua profiilin luomiseen tai sinulla on kysymyksiä voit olla lainaamoon yhteydessä myös puhelimitse.